Tag: ولایت

نقش رهبری – امامت – ولایت در اسلام

 

بسم الله الرحمن الرحیم

images (11)

نقش رهبرى در اسلام

در حـديـث مـعـروفـى كـه از امـام بـاقـر (عـليـه السـلام ) نـقـل شـده هنگامى كه سخن از اركان اصلى اسلام به ميان مى آورد (ولايت ) (رهبرى ) را پـنـجـمـيـن و مهمترين ركن معرفى مى كند در حالى كه نماز كه معرف پيوند خلق با خالق اسـت و روزه كـه رمـز مبارزه با شهوات است و زكات كه پيوند خلق با خلق است و حج كه جنبه هاى
اجتماعى اسلام را بيان مى كند چهار ركن اصلى ديگر.
سـپـس امـام (عـليـه السـلام ) اضـافـه مـى كـنـد: (هيچ چيز به اندازه ولايت و رهبرى اهميت ندارد). (چرا كه اجراى اصول ديگر در سايه آن خواهد بود).
و نـيـز بـه هـمـيـن دليـل در حـديـث مـعـروفـى از پـيـامـبـر (صـلى اللّه عـليه و آله و سلّم ) نـقـل شـده : مـن مات بغير امام مات ميتة الجاهلية . (كسى كه بدون امام و رهبر از دنيا برود مرگ او مرگ جاهليت است ).
تـاريـخ نـيـز بـسـيـار بخاطر دارد كه گاهى يك ملت در پرتو رهبرى يك رهبر بزرگ و شـايـسته در صف اول در جهان قرار گرفته ، و گاه همان ملت با همان نيروهاى انسانى و مـنـابـع ديگر بخاطر رهبرى ضعيف و نالايق آنچنان سقوط كرده كه شايد كسى باور نكند اين همان ملت پيشرو است .
مگر عرب جاهلى نبود كه در جهل و بدبختى و فساد و ذلت و نكبت و پراكندگى و انحطاط غـوطـه ور بـود؟ چـرا كـه رهبر لايقى نداشت ، ولى با ظهور رهبر الهى يعنى محمد (صلى اللّه عليه و آله و سلّم ) چنان راه ترقى و تكامل و عظمت را با سرعت پيمود كه دنيائى را در شگفتى فرو برد، آرى اين است نقش رهبر در آن زمان و اين زمان و هر زمان .
البـتـه خـداوند براى هر عصر و زمانى رهبرى براى نجات و هدايت انسانها قرار داد؟ چرا كـه حكمت او ايجاب مى كند فرمان سعادت بدون ضامن اجرا نباشد، اما مهم اين است كه مردم رهبرشان را بشناسند، و در دام رهبران گمراه و فاسد و مفسد گرفتار نشوند كه نجات از چنگالشان دشوار است .
اعـتقاد شيعه به وجود يك امام معصوم در هر عصر و زمان فلسفه اش همين است آن گونه كه على (عليه السلام ) فرمود: (اللهم بلى لا تخلو الارض من قائم لله بحجة ،
امـا ظـاهـرا مـشـهـورا و امـا خـائفـا مـغـمـورا، لئلا تبطل حجج الله و بيناته . (آرى به خدا سـوگـنـد صـفـحـه روى زمـين هرگز از رهبرى كه با حجت الهى قيام كند خالى نشود، خواه ظـاهـر و آشـكـار باشد يا (بر اثر نداشتن پيروان كافى ) ترسان و پنهان ، تا نشانه هاى الهى و دلائل فرمان او از ميان نرود).
در زمـيـنـه مـعـنـى امـامـت و لزوم آن در جـهـان انـسـانـيـت در جـلد اول ذيل آيه 124 سوره بقره نيز بحث كرده ايم .

منظور از ريسمان الهي در قرآن كه همه بايد به آن چنگ زنند، چيست؟

بسم الله الرحمن الرحیم

منظور از ريسمان الهي در قرآن كه همه بايد به آن چنگ زنند، چيست؟

11390355_1458140751166213_2269759335419032107_n

منبع مطلب سایت پرسمان 

http://porseman.org/q/show.aspx?id=176254

امام صادق عليه السلام: رسول خداصلى الله عليه وآله در ميان جمعى از اصحاب نشسته بود كه اَعرابى اى وارد شد و پيش روى آن حضرت زانو زد وگفت: اى رسول خدا، شنيده ام كه خداوند در قرآن فرموده: «همگى به ريسمان الهى چنگ زنيد و پراكنده مشويد».آل عمران (3 )، آيه 103.

منظور از اين ريسمان كه ما به چنگ زدن به آن مأمور شده ايم، چيست؟
پيامبرصلى الله عليه وآله دست بر شانه على بن ابى طالب عليه السلام زد و فرمود: وِلايةُ هذا؛ (-( آن ريسمان)-) ولايت اين مرد است».
در اين هنگام، اعرابى برخاست و مشت هايش را گره كرد و گفت: «گواهى مى دهم كه خدايى جز خداى يكتا نيست، و گواهى مى دهم كه محمد رسول خدا است، و به ريسمان او چنگ مى زنم» و انگشتانش را درهم محكم كرد و فشرد. بحارالانوار، ج 36، ص 19 و 18، ح 11 از تفسير فرات الكوفى.