Tag: قسم خداوند به شهر مکه

قسم به این شهر

بنام خدا

قسم به این شهر

سلام

سوره ای در قرآن مجید هست بنام البلد

بلد به معنی شهر است در این سوره خداوند به این شهر قسم خورده است وسکونت پیامبر در این شهر را ذکر کرده است

منظور شهر مکه است که پیامبر در این شهر متولد و بخش عمده زندگی خود را دراین شهر گذرانده است

در آیه سوم خداوند سوگند دیگری یاد نموده 

سوگند به یک پدر و پسر او

این پدر و پسر منظور حضرت ابراهیم علیه السلام و فرزندش اسماعیل است 

موضوع ایجاد شهر مکه  به این پدر و پسر ارتباط دارد

  وقتی حضرت ابراهیم به فرمان خداوند اسماعیل را به این مکان آورد

ظاهر شدن چاه زمزم زمینه ای شد برای سکونت عده ای از مردم در این حوالی که به ایجاد شهر مکه منجر شد

  خداوند بعد از این سوگند و قسم ها

نکته ای را یاد آور می شود

و آن این است که انسان را در سختی و رنج آفریده است. 

این نیزحکمت خداوند است

امید اینکه ما بندگان خود در سختی های زندگی در مسیر صحیح یعنی بندگی خدا حرکت کنیم. ودر مسیر جستجوی راه بندگی و رشد و رسیدن به قرب و رحمت واسعه الهی بکوشیم.

 اگر دز مقابل سختی ها در جا نزنیم و مسیر بندگی و تقرب به خدا راه را  گم نکنیم

همانطور که در نمازها در سوره حمد می گوییم اهدنا الصراط المستقیم واقعا از ته دل جویای راه مستقیم که راه بندگی خالصانه و تقرب جستن به خدای مهربان است باشیم.

اگر راه زندگی درست باشد سختی ها هم پلی خواهند بود برای اصلاح  ما و تزکیه نفس ما

 کم نیستند افرادی از ما انسانها که علیرغم وجود سختی های و رنج های زندگی باز هم روحیه متکبرانه ای دارند

انقدر در توهم پیش رفته اند که خود رااز همه بالاتر می دانند و کسی را حریف خود نمی دانند

این افراد وقتی صرف مال دنیا در امور خیر مطرح می شوند این گونه هزینه کردن را تلف کردن مال تصور می کنند.

اینان غافلند خدا از همه اعمال و رفتار آنها کاملا آگاه هست

اعمال خوب و بد انسانها همگی ثبت و ضبط می شوند

خداوند شاهد اعمال همه ماست 

به ترجمه چند آیه اول سوره بلد نگاه بفرمایید 

:

بنام خداوند بخشنده بخشايشگر
1 – قسم به اين شهر مقدس (مكه ).
2 –  شهرى كه تو  در آن ساكنی 
3 – و قـسـم بـه پـدر و فـرزنـدش (ابـراهـيـم خـليـل و اسماعيل ذبيح ).
4 – كه ما انسان را در رنج آفريديم (و زندگى او مملو از رنجها است ).
5 – آيا او گمان مى كند كه هيچ كس قادر نيست بر او دست يابد؟!
6 – مى گويد: مال زيادى را (در كارهاى خير) تلف كرده ام !
7 – آيا گمان مى كند هيچ كس او را نديده (و نمى بيند)؟