Tag: یا الله

الله جامع ترين نام خداوند

بسم الله الرحمن الرحیم

الله جامعترين نام خداوند

10111813400652

 

الله جامعترين نام خداوند  

در جمله بسم الله نخست با كلمه  اسم  روبرو مى شويم كه به گفته علماى ادبيات عرب اصل آن از سمو (بر وزن غلو) گرفته شده كه به معنى بلندى و ارتفاع است ، و اينكه به هر نامى اسم گفته مى شود به خاطر آنست كه مفهوم آن بعد از نامگذارى از مرحله خفا و پنهانى به مرحله بروز و ظهور و ارتفاع مى رسد، و يا به خاطر آنست كه لفظ با نامگذارى ، معنى پيدا مى كند و از مهمل و بى معنى بودن در مى آيد و علو و ارتفاع مى يابد.


به هر حال بعد از كلمه اسم ، به كلمه (الله ) برخورد مى كنيم كه جامعترين نامهاى خدا است ،

زيرا بررسى نامهاى خدا كه در قرآن مجيد و يا ساير منابع اسلامى آمده نشان مى دهد كه هر كدام از آن يك بخش خاص از صفات خدا را منعكس مى سازد، تنها نامى كه اشاره به تمام صفات و كمالات الهى ، يا به تعبير ديگر جامع صفات جلال و جمال است همان الله مى باشد.
به همين دليل اسماء ديگر خداوند غالبا به عنوان صفت براى كلمه (الله ) گفته مى شود به عنوان نمونه :
(غفور) و (رحيم ) كه به جنبه آمرزش خداوند اشاره مى كند (فان الله غفور رحيم بقره 226).
(سميع ) اشاره به آگاهى او از مسموعات ، و (عليم ) اشاره به آگاهى او از همه چيز است (فان الله سميع عليم بقره 227). (بصير)، علم او را به همه ديدنيها بازگو مى كند (و الله بصير بما تعملون حجرات 18). (رزاق )، به جنبه روزى دادن او به همه موجودات اشاره مى كند و (ذوالقوه ) به قدرت او، و مبين به استوارى افعال و برنامه هاى او (ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين زاريات 58).
و بالاخره (خالق ) و (بارء) اشاره به آفرينش او و (مصور) حاكى از صورتگريش مى باشد (هو الله الخالق البارى المصور له الاسماء الحسنى حشر24).
آرى تنها (الله ) است كه جامعترين نام خدا مى باشد، لذاملاحظه مى كنيم در يك آيه بسيارى از اين اسماء، وصف (الله ) قرار مى گيرند هو الله الذى لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤ من المهيمن العزيز الجبار المتكبر: (او است الله كه معبودى جز وى نيست او است حاكم مطلق ، منزه از ناپاكيها، از هر گونه ظلم و بيدادگرى ايمنى بخش ، نگاهبان همه چيز، توانا و شكست ناپذير، قاهر بر همه موجودات و با عظمت ).
يكى از شواهد روش جامعيت اين نام آنست كه ابراز ايمان و توحيد تنها با جمله لا اله الا الله مى توان كرد، و جمله لا اله الا العليم ، الا الخالق ، الا الرازق ) و مانند آن به تنهائى دليل بر توحيد و اسلام نيست ، و نيز به همين جهت است كه
در مذاهب ديگر هنگامى كه مى خواهند به معبود مسلمين اشاره كنند الله را ذكر مى كنند، زيرا توصيف خداوند به الله مخصوص مسلمانان است .

منبع مطلب  از تفسیر سوره حمد – تفسیر نمونه

 

بنام تو یا الله که بخشنده ای و مهربان هم هستی

بسم الله الرحمن الرحیم

alrehman

بنام تو یا الله که بخشنده ای و مهربان هم هستی

بنام تو یا الله که بخشنده ای و مهربان هم هستی/
همه خوبیها به تو مربوط می شود ای پروردگار جهانیان/
پس ستایش و حمد وتعریف و تمجید همگی ترا شایسته است و از آن توست ای که بخشنده ای و مهربان /
ای که مالکیت روز قیامت در انحصار توست انجا در محضرت هستیم ما و هرچه اینجا انجام داده ایم /
پس ما را یعنی مرا و دیگران را به راه مستقیم بندگی و نجات هدایت کن/
همان راه که آنها که مشمول نعمت تو شدند آنرا پیموده اند/
نه راه کسانیکه با بیراه رفتن خود مورد غضب تو واقع شدند و نه راه آنان که راه خود را گم کرده اند و اگر چه هنوز غضب تو مشمول آنان نشده است./
آمین یا رب العالمین

ای یگانه ای بی همتا

images (3)

            سوره اخلاص 
   

به نام خداوند رحمتگر مهربان

 

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بگو اوست‏ خداى يگانه (1)

 

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴿1﴾

خداى صمد [همه نیازمند او هستند] (2)

 

اللَّهُ الصَّمَدُ ﴿2﴾

[كسى را] نزاده و زاده نشده است (3)

 

لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ﴿3﴾

و هيچ كس او را همتا نيست (4)

 

وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ ﴿4﴾

با نام تو ای الله آغاز می کنم

تو که رحمانی و رحیمی

ای که یکتایی یگانه ایی

ای که بی نیاز و توانگری و همه نیازمند تواند

ای که فرزندی نداشته ای و فرزند کسی نیستی

چه بیراهه رفته اند آنان که فرزندی برایت تصور کرده اند یا تو را فرزند کسی دانسته اند

ای خدای من ای که هیچ هم شآن و همتایی برایت متصور نیست/

ای خدای من توفیق بده سوره اخلاص و تمام سوره های قرآنت چراه راه زندگی خود قرار دهیم. و به بیراهه نرویم

آمین یا ب الغالمین