Tag: اگر کسی کار اشتباهی کرد به کارش به نحو درست انتقاد بجا داشته باشیم به جای کار اشتباهش شخصیت طرف را هدف قرار ندیم

وقتی پدر و مادر همه ما انسانها بعد از خطایی که کردند و

بنام خدای مهربون

………….از وقتی پدر و مادر همه ما انسانها بعد از خطایی که کردند و از بهشت اولیه به زمین فرستاده می شدند خدا به انها گفت که در زمین اوضاع متفاوتی در انتظار اونهاست.

عزیزان همیشه جنبه ها خوب بد در تمام جوامع با کم و زیادش دیده میشه گاهی در یک فامیل یا خانواده اینگونه تضاد ها هست. چرا راه دور بریم در وجودهر یک از ما تضاد هست از اصل هم در سرشت آدم ها تضادها گذاشته شده نه اینکه باید این تضاد را بگویییم بایستی باقی بمونن نه / فراموش نکنیم که طبق آیه شریفه فجور و تقوا هر دو به انسان الهام شده /

……قیمت واقعی و مرحله ای و نهایی هر فرد به اینه که کدام جنبه خودش را تقویت می کند و کدام را مهار می کند و در بهترین حالت بدیها را از خود طرد می کنه و میشه یکپارچه خوبی و صفا. /

حالا ما اولا باید تکلیف باخودمون روشن کنیم می خواهیم کج بریم یا نه راه درست و صراط مستقیم را انتخاب می کنیم سعی می کنیم از بدی ها هر چه بیشتر فاصله بگیریم خوب و خوبتر بشیم به دیگران هم بقدر وسعمان کمک کنیم البته با خیر خواهی و کلام خیر به خوبی و معروف دعوت کنیم . از بدیهای دیگران خیلی کلافه نشیم و سعی کنیم در وحله اول با نوع عمل صحیح خودمون و درکنارش با کلام مشفقانه دیگران راهم به خوبی ها و صالحات دعوت کنیم. /

حرف آخر من هم اینه که اگر اشتباهی در کلام و رفتار دیگران دیدیم نگیم همه بدن اگر کسی کار اشتباهی کرد به کارش به نحو درست انتقاد بجا داشته باشیم به جای کار اشتباهش شخصیت طرف را هدف قرار ندیم. بالاخره باید صبور بود و دعوت به خیر کرد.

هر کدام از ما ممکنه اشتباهاتی را داشته باشیم . در وحله اول اشتباهات خودمون را در پی اصلاحش باشیم و به دیگران هم کمک کنیم حتی اونایی که فکر می کنیم خیلی بد هستند.

التماس دعا