نیک باید سخن گفت

 

 

بنام خدا

نیک باید سخن گفت 

images (9)

مولا علی فرموده اند با مردم به نیکی سخن بگویید تا دیگران نیز با شما به نیکی سخن بگویند/

تعامل و معاشرت انسانها البته بایستی نیکو و مناسب باشند.


نوع رفتار دیگران با ما معمولا بازتابی ا ز رفتار ما با دیگران است.

این تاثیرات متقابل اگر در مسیر درست در جامعه رشد کند زمینه ای از اعتلاء و بالندگی جامعه خواهد بود

گهگاه شاهدیم افرادی دیگران را به بهانه شکل ظاهری ، تفاوت قومی و نژادی یا وضعیت نامناسب اقتصادی مورد تمسخر و بی احترامی قرار می دهند.

ما بعنوان مسلمان و خصوصا پیروان ولایت علوی بایستی به رفتارهای خود و حتی نگرش خود نسبت به دیگران دقت کنیم. زندگی و منش پیامبر و معصومین بعنوان انسانهای کامل و اسوه و نمونه بایستی مد نظر همیشگی خود قرار دهیم. از این دیدگاه به این نکته می رسیم که لازم است تعامل درست و رفتار شایسته با خلق خدا بخودی خود، اصلی مستحکم در نحوه زندگی ما باشد. بعبارتی دیگر ما بایستی رفتار محترمانه و محبت آمیز با بندگان خداوند را نصب العین قرار داده و حتی اگر مخاطب و معاشر مقابل ما دارای نواقص رفتاری باشد ما با سعه صدر ضرورت رفتار محترمانه را به چنین شخصی بیاموزیم .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.