آری عشق اول نمود آسان ولی مسلمین

بنام خدا

آری عشق اول نمود آسان ولی مسلمین

11390355_1458140751166213_2269759335419032107_n

بنام خدا …. پبامبر خدا ضرروت پیروی از امیر المومنین را روزغدیر خم علنا به مسلمان بیان نمودند اگر در عمل پیروان دین حضرت رسول به امامت و خلافت حضرت مطیع می شدند و به بیان دیگر به ریسمان الهی چنگ می زدند و همین رویه را ادامه می دادند اتحاد و همدلی مسلمانان در حد کمال بود و صورت مطلوب اتفاق می افتاد. / آری عشق اول نمود آسان ولی مسلمین دل در گرو چیزهای دیگری هم داشند لذا افتاد مشکل ها /
آری اگر آن میشد که می بایست می شد قضایا شکل مطلوبی بخود می گرفت. اما مسئله این است حال که آنطور نشد و آن قضایا پیش آمد عقلای مسلمان چه بایست می کردند. مولایمان چه کرد وقتی مسلمانان توفیق نداشند آنطور که باید از رهبری و امامت و خلافت ایشان بهره مند شوند نصیحت مولا و اصحاب مولا و حضرت زهراء علیها سلام افاقه نکرد /
خوب بعد با وضعیت موجود چه موضعی گرفتند آیا خدای ناکرده گفتند حال که به فرمایش پیامبر عمل نکردید خودتان می دانید با فتنه های بعد خود می دانید با شیطنت های امثال ابو سفیان / خود می دانید با موج های تفرقه /
دیدیم که اینطور نشد امام ما امیرالمومین برای امت پیامبر رسم و راه پدری را در پیش گرفتند و تلاش کردند و ارائه طریق کردند تا وضع بدتر از آن نشود امت غالبا تازه مسلمان پراکننده نشوند /
اکنون باید دید اگر اوضاع را ما قادر نیستیم احسن الوجه نماییم. می نشینیم و نامیدانه حرف می زنیم . اگر خانه ای آتش گرفته باشد و ما قادر نباشیم آتش را یکسره خاموش کنیم. آیا کنار می نشییم حتما اینطور نیست آنچه از دستمان برآید انجام میدهیم. هر را بتوانیم از آتش بیرون می کشیم / آری انتخاب های پیش روی ما همیشه ساده و خوب یا بد نیست.
اکثر اوقات در اجتماع بنی بشر مسایل خیلی پیچیده تر است گاهی باید بین بد و بدتر انتخاب عاقلانه تر را انجام داد. در خانه و اجتماع که آتش تفرقه و توطته بجانش افتاده خون دل خوردن می خواهد پدری کردن و برادر بودن و دلسوز بودن می طلبد. آتش ها را اگر نمی توانیم کاملا خاموش کنیم. کاری کنیم شعله ور تر نشود بلکه آتش را در حد امکان مهار کنیم. بجای زیبا گفتن فقط /
بیاییم زیبا عمل کنیم خودمان هم سعی کنیم به آتش های دامن نزنیم. هدایت فرزندان خلف و خود راه را یافته خیلی زحمت ندارد. فرزندان جا مانده از راه را پدری دلسور و غمخوار می تواند نجات دهد. /

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.