عاشق سرشار از عشق است و عشق حب و محبت کثیر

بسم الله الرحمن الرحیم

عاشق سرشار از عشق است و عشق حب و محبت کثیر

images (11)

عاشق سرشار از عشق است و عشق حب و محبت کثیر است /
عاشق مبهوبت حسن معشوق است /
عشق عاشق نشاندهنده فهم عاشق از حسن و خوبینهای معشوق است /
بشرطی که عاشق عشق را با هیجان طوفانی و گذرا و فراموش شدنی اشتباه نگرفته باشد. /
عشق بخدا برای پر عمق شدن و ریشه دار شدن بسته به شناخت با عرفانی در حد مقدورات از صفات جلاله او و عظمت او دارد /
همان معرفتی که کلام خدا و آیات نازل شده بر محمد مصطفی برای ما انسانها نازل شده اند و توجه خالصانه ما را می طلبد. اگر قدم در راه صواب و مستقیم برداریم /
خداوند خودش وعده داده راههایی را که امکان شناخت و معرفت و بندگی را به ما می دهد عنایت خداهد کرد.
الذین جاهد فینا لنهدینهم سبلنا /
همانظور که نور خورشید فضای مادی ما را روشن می کند و از ظلمت رها می شویم و راه و چاه مادی را می فهمیم آیات الهی را خدا بر پیامبر نازل نموده تا ماه را از ظلمت و تاریکی معنوی و معرفتی به نور و نورانیت ببرد ما را از ظلمت گمراهی و هزار توی آن به فضای فهم و بصیرت و آگاهی و علم برده و چه زیباست آنچه را که با نورانیت دین الهی درک کنیم /
باید قصد قربت یعنی نزدیک شدن به خدا را داشت و همتی کرد و هدایت الهی را طلب کرد. همانطور که با نور خورشید و یا چراغی که روشن می کنیم فضای مادی ما روش و زیبا می شود / و من الله التوفیق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.