بنام تو یا الله که بخشنده ای و مهربان هم هستی

بسم الله الرحمن الرحیم

alrehman

بنام تو یا الله که بخشنده ای و مهربان هم هستی

بنام تو یا الله که بخشنده ای و مهربان هم هستی/
همه خوبیها به تو مربوط می شود ای پروردگار جهانیان/
پس ستایش و حمد وتعریف و تمجید همگی ترا شایسته است و از آن توست ای که بخشنده ای و مهربان /
ای که مالکیت روز قیامت در انحصار توست انجا در محضرت هستیم ما و هرچه اینجا انجام داده ایم /
پس ما را یعنی مرا و دیگران را به راه مستقیم بندگی و نجات هدایت کن/
همان راه که آنها که مشمول نعمت تو شدند آنرا پیموده اند/
نه راه کسانیکه با بیراه رفتن خود مورد غضب تو واقع شدند و نه راه آنان که راه خود را گم کرده اند و اگر چه هنوز غضب تو مشمول آنان نشده است./
آمین یا رب العالمین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.