ای جوانان عجم ! جان من و جان شما

 

بسم الله الرحمن الرحیم

شعری از اقبال لاهوری

13940316000294_PhotoA

چون چراغ لاله سوزم در خیابان شما
ای جوانان عجم! جان من و جان شما

غوطه ها زد در ضمیر زندگی اندیشه ام
تا به دست آورده ام افکار پنهان شما

مهر و مه دیدم، نگاهم برتر از پروین گذشت
ریختم طرح حرم در کافرستان شما

تا سنانش تیزتر گردد، فرو پیچیدمش
شعله ای آشفته بود اندر بیابان شما

فکر رنگینم کند نذر تهیدستان شرق
پاره ی لعلی که دارم از بدخشان شما

می رسد مردی که زنجیر غلامان بشکند
دیده ام از روزن دیوار زندان شما

حلقه گرد من زنید ای پیکر آب وگل!
آتشی در سینه دارم از نیاکان شما

 

اقبال لاهوری

Comments are closed.