مسئله چادر و حجاب غیر چادری

مسئله چادر و حجاب غیر چادری

1781992_677701705599359_8191503196014811551_n

یعنی بی چادرا همه جهنمی اندددددد?
11 h · J’aime · 2 Ali Khani غیر چادری ها همه یک جور پوشش ندارند / بعضی شون پوشش نسبتا مناسبی دارند / بعضی دیگه پوشش نامناسبی دارند بهر حال کاملترین پوشش چادره و خانم هایی که خیلی به حجاب خودشون اهمیت میدن برای رضای خدا حجاب کاملتر را انتخاب می کنند گرمای این دنیا را به داغی جهنم ترجیح می دهند 2 h · Modifié · J’aime Pejvak Edalat اینکه بعضیا خیلی جلف لباس میپوشن قبول. ولی اینکه چادر کاملترین پوششه در کدام آزمایشگاه اثبات شده ? 32 min · J’aime Ali Khani نیاز به آزمایشگاه نداره البته مهم و داشتن پوشش کامله اشکالی نداره کسی چادر را بهترین ندونه ولی حد شرعی حجاب را رعایت کنه مهم رعایت رضای خداست 29 min · J’aime Pejvak Edalat ولی خدا تو ادیان دیگه این پوشش رو توصیه و تاکید نکرده 27 min · J’aime Ali Khani مسلمان تمام ادیان الهی قبل و پیامبراشون قبول داره و دوست داره ولی از دین خاتم که آخرین دین و کامل ترین هست پیروی می کنه 25 min · J’aime Ali Khani غربیها هم تا 50 یا 60 سال قبل وضع پوششان بهتر بوده 24 min · J’aime Ali Khani اگر به فیلم های خارجی قدیمی نگاه کنی با امروزشان مقایسه کنی بمرور برهنه تر دارن میشن 24 min · J’aime P Pejvak Edalat مهمتر از وضع پوشش وضع فکر آدمهاست و گرنه اینقدر چادری فاسق و بی چادر پاک میشناسم که نگو و نپرس 20 min · J’aime – بله کسانی هستند که چادر دارند ولی اعتقادی به چادر و حجاب ندارند بدلیل دیگری و مثلا ظاهر سازی و فریب دیگران چادر می پوشند اینها بحث شان جدا حرف ما در خصوص خانم هایی است بدلیل اعتقاد و ایمان چادر دارند یا ممکن جوری دیگر حد شرعی حجاب را رعایت می کنند. ما به بهانه عده ای که چادر دارند ولی از روی اعتقاد و برای حیا و عفت نیست نمی توانیم بگوییم اشکال در حجاب یا چادر است خیر اشکال در بی اعتقادی این دسته است که بدلایلی که خودشان می دانند برای ظاهرسازی خود را چادری نشان می دهند. Ali Khani هر موضوعی در جای خودش مهم این حرف مثل اینه بگی آب خوردن از غذا خوردن مهم تر منطقی این است که برای اثبات یک واقعیت به واقعیت دیگه بی اعتنایی نکنیم 18 min · J’aime Pejvak Edalat ادمین محترم حتما حذفم میکنه با این حرفایی که زدم. جلوی این زبونو نمیتونم بگیرم که 18 min · J’aime Ali Khani خدا هم از ما هم ایمان خواسته هم عمل لازم و ملزوم هم هستند نه ناقض همدیگه 17 min · J’aime Ali Khani هم باید فکرمان را درست کنیم هم عمل خودمان را نه اینکه یکی را بالا ببریم و او یکی را اهمال کنیم 16 min · J’aime Pejvak Edalat بله ایمان خواسته. اما چرا توی هر دینی یه جورشو خواسته? 16 min · J’aime —— ولی ملاک برای من مسلمان آخرین و کاملترین دین خداست Pejvak Edalat رفتار ما از فکر ما نشأت میگیره. اگه فکرمون درست باشه همه چیزمون درسته 15 min · J’aime Ali Khani باید هم فکرمان را درست کنیم و به خودمان زحمت درست رفتار کردن را بدهیم 14 min · J’aime Ali Khani ادیان گذشته مربوط به زمان خودشان بوده و خیلی مسایل هم تحریف شده 13 min · J’aime Pejvak Edalat تحریف ادیان گذشته در حد یه ادعای ثابت نشدست 12 min · J’aime Ali Khani بهر حال اگر به دین اسلام بعنوان کاملترین دین و اخرین دین اعتقاد داریم باید توجیه ها را کنار بگذاریم به وظایف خودمان عمل کنیم آنوقت خواهیم دید خود خدا که صداقت را در رفتار مای ببینه کمکمان می کنه 12 min · J’aime Ali Khani مثلا در مسیحیت انجیل هایی مختلقی در دست هست ولی قران کتاب واحد مسلمانان است بهر حال بحث اصلی این است که اگر فردی مسلمان است باید بدون تعلل و توجیه به وظایف خود عمل کند اگر مسلمان نیست بحث فرق می کند. عمل نکردن به وظایف الهی باعث انحراف فکری و به انکار اعتقادات منتهی میشود 9 min · J’aime Ali Khani موفق باشید و در پناه خدا حرف بیشتر ندارم 8 min · J’aime Ali Khani

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.