سلام دوستان عزیز دوستی می گفت

بنام خدا

سلام دوستان عزیز
دوستی می گفت :
…………………………………….
ما هم نیاز داریم بیاموزیم و هم بایستی به دانسته های صحیح که آموخته ایم عمل کنیم. بایستی ایمان داشته باشیم و عمل صالح و شایسته عمل کردن شیوه ما باشد و یکدیگر را به حق سفارش کنیم و به صبر توصیه کنیم وگرنه اهل خسران و زیان خواهیم بود .

بی عملی نوعی کفران نعمت است و کفران نعمت های الهی عاقبت خوشی را در پی نخواهد داشت. بگفته معصوم نیاز ما به عمل به علمی که آموخته ایم بیش از نیاز ما به آموختن علم بیشتر است. ……………. کسی که راه را شناخته است و در راه شناخته خود قدم بر نمی دارد چگونه توقع رسیدن به مقصد را می تواند داشته باشد……./

کسی که صادقانه در راه صحیح گام برداشت و زحمت پیش رفتن در مسیر درست را بخود داد هر بیشتر پیش میرود نشانه های راه برایش مانوس تر و ملموس تر می شود مضاف براینکه مقصد ما قرب الهی است و به نیت قرب الهی گام برداشتن عنایت و الطاف خداوند راه را روشن تر و شفاف تر خواهد ساخت

نه گفتن به خواسته های نامشروع هوای نفس/ و استمرار بندگی خدا تقویت ایمان را باعث خواهد شد. / مقاومت در برابر وسوسه های شیطانی اراده پاک مامون را قوی می کند خالص کردن نیت ها راه شیطان را سد می کند و شیطان در مقابل مومن مخلص عاجر می شود/

خود شیطان اعتراف به این امر دارد هنگامیکه از درگاه خداوند رانده میشد به خداوند گفته همه انسانها را فریب خواهم داد جز بندگان مخلص تو / نه این که شیطان نخواهد بندگان مخلص را فریب دهد / می خواهد ولی دسترسی و توانایی ندارد. ابزار فریب شیطان هوای نفس ما است اگر هوای نفس و خواهش های نامشروع دل را برای رضای خدا که کنار بگذاریم شیطان را خلع سلاح کرده ایم.
التماس دعا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.