….شیعه علی که باشی برایت فرقی

 

………….. …… شیعه علی که باشی برایت فرقی ندارد یتیم چشم به راهت ………………. ………… مسلمان است, مسیحی ست یا یهودی ………………… کیسه را میگذاری روی دوشت و پیش میروی .. .
Photo: ...................... علی که باشی برایت فرقی ندارد یتیم چشم به راهت ................ ............... مسلمان است, مسیحی ست یا یهودی ..................... کیسه را میگذاری روی دوشت و پیش میروی ...
 شیعه علی که باشی یاور مظلومی و دشمن ظلمشیعه علی یعنی پیرو راه و روش و منش علی

……………. پیرو علی که بودی تابع رضای خدا هستی و مهربان و خیر خواه همنوعان

 

شیعه علی که بودی بدنبال عیب این نمی گردی تا تلخی گناهان خود را بپوشانی

خداوند همه ما را با علی و پیروان حضرتش محشور گرداند

آمین یا رب العالمین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.