خدای ما دوستی است که

Doost-dashtan

 

خدای ما دوستی است که خیر ما را می خواهد

/ خدای ما خیر ما را می شناسد / خیلی بهتراز خود ما / چون او خالق ماست خیر ما را بهتر از هرکس دیگری میداند / خدای ما بسیاری از مخلوقاتش را که خلق کرد راه رشد و پرورش انها را بطور غریزی به آنها الهام کرد / انسان را که خلق کرده راه زندگی او را باز گذاشت بهش قدرت انتخاب داد هم راه رشد جنبه های انسانی را باز گذاشت و هم راه بد شدن و حتی اوج گرفتن در راه بدی / خدا قدرت اندیشیدن و انتخاب به او داد / راه پرورش صفات انسانی و خدا پسندانه را برای او باز گذاشت حتی راه از فرشته هم بیشتر اوج گرفتن را هم برایش باز گذاشت / انسان موجود دو وجهی است در دو جهت امکان پیش رفتن را دارد انسان میتواند اگر خواست آنقدر بد شود که خودش یک شیطان تمام عیار شودخدا دوست انسان است ولی هر دوست اگر از دوست خود ناسپاسی قدر نشناسی و بی توجهی به خواسته های دوستبی میلی به دوست را ببیند دوستش ار چشمش می افتد / خدا انسانها را خیلی دوست دارد / خودش گفته است از چه کسانی بیشتر خوشش می آید و برایشان ارزش قائل استبه بیان قران ان اکرمکم عندالله اتقاکم یعتی گرامی ترین شما نزد خدا با تقوا ترین شما استخدا دوست انسانها استدوست دارد بنده هایش علیرغم اینکه راه بد بودن برایشان هستراه تقوا را و بندگی او را انتخاب کنند و چون این خوب بودن و رفتن در مسیر صحیح انسانی مورد قبول خدا از روی اختیار بوده خیلی ارزش او از خوبی فرشته ها که فقط می توانند خوب باشند بیشتر است و قشنگ تر است. / خداوند انقدر انسانها را دوست دارد که به فرشتگان خودش گفت به آدم یعنی پدر همه انسانها سجده کنندخداوند مهربان است پیامبران بسیاری را فرستاده تا به بشر راه درست زندگی را نشان دهنده آخرین انها حضرت محمد (ص) بود که دین کامل را آوردهیج دوستی ناسپاسی دوست برایش خوشایند نیستخدا هم ناسپاسی و بی توجهی به دستوراتش بی توجهی به عبادت و بندگی را نمی پسندد. / این خوب و پسندیده نیست که ما یک توجیه هایی را برای خود مان درست کنیم خودمان پیش خودمان به قضاوت بنشینیمحتی عکس العمل خدا را در مقابل رفتارهایمان تخیل و تجسم کنیم و بعد برای هر چیزی یک توجیه درست کنیم و خودمان را با تصورات خودمان دلخوش کنیمکتاب خدا هست, کلام معصومین هستنهج البلاعه هست عالم های با تقوا و باسواد هم هستند میتوانیم خیلی راحت تحقیق کنیم چگونه زندگی کنیم که خداوند که این همه بما علاقه دارد و خوبی ما را می خواهد و این همه نعمت داده از ما راضی باشد / نکند عمری بگذرد بعد بفهمیم هر چه بافته بودیم با خواست خدا هیچ همخوانی نداشته / شاید بعد فرصتی نباشد تا اشتباهاتمان را جبران کنیمچند آیه آخر سوره حشر را خیلی دوست دارم و بارها آنها میخوانم و ….. اونجا خدا گفته: ای کسانیکه ایمان آورده اید از خدا پروا داشته باشید هرکسی باید بنگرد برای فردای خود چه فرستاده استمثل کسانی نباشید که خدا را فراموش کردند و خدا هم آنها را از یاد خودشان برد (دچار خود فراموشی ساخت). اهل دوزخ و اهل بهشت ​​یکسان نیستنداهل بهشت ​​پیروزمند هستند. (آیات 18 تا 20) سوره حشر اگر می خواهیم خوب باشیم خوب های واقعی عالم را بشناسیم و بکوشیم در حد توان از آنها الگو بگیریم وگرنه اگر بدها را نگاه کنیم و بعدبگوییم خوب ما که از این بدها بهتریم با عده ای ریاکار و ظاهر الصلاح را نگاه کنیم و بعد بگوییم همه بدند منهم یکی از انها این حرفها مشکلی را برای ما حل نمی کند بلکه هزارتا مشکل برایمان درست می کند اگر می خواهم راه درست را انتخاب کنیم راه روشن و الگو کم نداریم …….. ……….. موفق باشید

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.